Astăzi este 05 Aug 2021, 10:48

Informatii pescuit Delta Dunarii / acces / reguli

topicuri de informare

Moderator: Moderatori

Reguli forum
Asigurati-va ca ati citit si insusit Regulamentul acestui forum.
Dupa prima logare pe forum va rugam sa accesati "User Control Panel" si sa va completati datele personale, acesta incluzind Localitatea, marca masinii si a rulotei din dotare.
Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine stergerea userului din baza de date a forumului.
Avatar utilizator
Lupu Ciprian
Membru CD
Mesaje: 6521
Membru din: 20 Oct 2010, 17:29
Oras: Bucuresti
Data nasterii: 06 Iun 1979
Localitate: Bucuresti
Contact:

Informatii pescuit Delta Dunarii / acces / reguli

Mesaj de Lupu Ciprian » 06 Sep 2016, 13:22

Infomatiile de mai jos sunt copiate de pe site ul ARBDD

Informaţii privind privind accesul accesul şi pescuitul pescuitul sportiv

în Rezervaţia Biosferei Biosferei Biosferei Biosferei Delta Dunării

Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Bine aţi venit în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării!

“Trebuie Trebuie să fim conştienţi că în fiecare fiecare
zi de muncă sau de vacanță avem ocazia
să reducem impactul negativ asupra
mediului, generat de activităţile noastre.
Putem oferi un exemplu de urmat,
adoptând un comportament ecoresponsabil
pe parcursul vacanţelor, în
viața de zi cu zi în general.
Eco-responsabilitatea reprezintă angajamentul
pe care îl luăm la nivel
individual şi de grup, pentru limitarea
impactului negativ asupra mediului.“
(Ghidul Eco-Turistului)
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucr
ările
şi serviciile
prest t a
t
e
de c
ă
tre ARBDD la soli it c area persoanelo
r fi i z ce
şi j idi ur ce, c
u modifi
c
ă
ril
e
şi
complet
ările ulterioare, permisul de acces în rezerva
ţie pentru turi
şti este de:
5 lei /persoan
ă/zi;
15 lei/persoan
ă/s
ăpt
ămân
ă;
30 lei/persoan
ă/an.
Tariful Tariful de intrare intrare nu se aplic
ă pentru copii, elevi, studen
ţi, pensionari pensionari, veterani veterani de
r
ăzboi,
fo
şti de
ţinu
ţi politici, urma
şii eroilor martiri
şi r
ăni
ţii din Revolu
ţia din decembrie 1989,
precum
și persoanelor fizice care au domiciliul în perimetrul rezerva
ției sau în localitățile
limitrofe (localități care au terenul administrativ integral sau parțial în interiorul
rezerva
ți i) e .
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile!
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
®
Achitarea tarifului de intrare în scop turistic stabilit conform ORDINULUI Nr. 610 din 19 mai
2009 privind privind aprobarea aprobarea tarifelor tarifelor pentru lucr
ările
şi serviciile serviciile prestate prestate de
c
ătre Administra Administra
ţia Rezerva Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dun
ării" la solicitarea persoanelor fizice
şi juridice, cu modific
ările și complet
ările
ulterioare, emis de Ministrul Mediului şi P
ădurilor, se poate face:
a) cu numerar la: casieria Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dun
ării (ARBDD), de
Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00
– 14.00
şi la Centrele Centrele de Informare Informare din perimetrul perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dun
ării,
b) cu numerar sau cu card bancar la automatele de permise instalate la sediul ARBDD, în
miniportul turistic din localitatea Jurilovca
şi în Localitatea Corbu, Jud. Constanţa la intrarea în
l lit t localit
atea C b or
u dinspre
N
ăvod i ar , la circa 500
de met ir pe
şoseaua care
duce înspre pl j a
ă, la
pensiunea „Papa’n drum”. (program non-stop),
c) online, achitând contravaloarea lor cu cardul bancar prin aplicaţia de achiziţionare a
permiselor permiselor pe site
– ul institu instituţiei.
ă ă d
l
®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi
păstrează tradiţiile!
®
Conform Ordinului 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucr
ările
şi serviciile
prestate de c
ătre ARBDD la solicitarea
persoanelo
r fizice
şi juridice:
Permisul de acces în rezerva
ţie pentru turi
şti este de:
• 5 lei/persoan
ă/zi;
• 15 lei/persoan
ă/s
ăpt
ămân
ă,
• 30 lei/persoan
ă/an,
Permisul de acces pentru autovehicule este de:
• 10 lei/autovehicul/zi;
• 100 lei autovehicul/an;
Permisul de acces pentru ambarca
ţiuni este de :
• 100 lei/ambarca
ţiune/an,
• 20 lei/ambarca
ţiune/seju
r.
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi
păstrează tradiţiile!
®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Contravaloarea Contravaloarea permiselor permiselor de acces achitat achitată prin virament virament bancar, în contul
instituţiei noastre nr. RO96TREZ64120E365000XXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal: 3722040 este
necesar să aibă menţionat la explicaţii:
•tarif acces pentru persoane.
•tarif acces pentru autovehicule
•tarif acces pentru ambarcaţi i un
La solicitarea organelor de control, vizitatorii trebuie să prezinte permisul de
acces și dovada plăţii pe durata vizitei în perimetrul RBDD.
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Accesul cu nave şi ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face respectând
Hotărârea Guvernului Guvernului Nr. 538 din 08 iulie 2015 pentru aprobarea aprobarea Regulilor Regulilor privind privind
accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din
perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de
acces pentru nave şi ambarcaţiuni.
Obţinerea permisului este condiţionată de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcaţiune/an,
respectiv 20,00 lei/ambarcaţiune/sejur. Tariful nu se aplică pentru persoanele fizice care au
domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe.
Plata tarifelor tarifelor se poate face cu numerar numerar la casieria casieria Administra Administraţiei Rezerva Rezervaţiei Biosferei Biosferei Delta
Dunării de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00, cu numerar/card bancar la
automatele de permise instalate în Tulcea la instalate la sediul ARBDD, în Miniportul
Turistic din localitatea Jurilovca şi în localitatea Corbu, jud. Constanţa, la intrarea în
localitatea localitatea Corbu dinspre dinspre Năvodari, la circa 500 de metri pe şoseaua care duce înspre plajă,
la pensiunea „Papa’n drum”, (program non-stop), sau prin aplicaţia de plăţi online de
pagina de internet a instituţiei http://www.ddbra.ro .
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Accesul cu autovehicule în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se face în baza unui
permis de acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de
100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi.
Permisul se obţine de la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de
Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00, de la automatele de permise instalate
la sediul ARBDD, în Miniportul Turistic din localitatea Jurilovca şi în localitatea
Corbu, jud. Constan Constanţa, la intrarea intrarea în localitatea localitatea Corbu dinspre dinspre Năvodari, la circa 500 de
metri pe şoseaua care duce înspre plajă, la pensiunea „Papa’n drum”, (program nonstop),
sau prin aplicaţia de plăţi online de pagina de internet a instituţiei
http://www.ddbra.ro .
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi
autorizare în pescuit şi acvacultură, taxa pentru permisul de pescuit recreativ/sportiv
în rezervaţie este de:
• 30 lei / persoană /an
• 10 lei / elevi şi studenţi / an
• 10 lei / persoane cu handicap uşor şi mediu / an
• gratuit / persoane cu handicap grav/ an
• gratuit / pensionari şi veterani de război / an.
Conform Conform Ordinului Ordinului privind privind aprobarea aprobarea condiţiilor de practicare practicare a pescuitului pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi
modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, permisul de
pescuit recreativ/sportiv este:
• un document cu regim special, înseriat
• nominal şi netransmisibil
• se eliberează anual.
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Practicarea racticarea pescuitului pescuitului recreativ/sportiv recreativ/sportiv se face pe baza permiselor permiselor de pescuit pescuit
recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea condiţiilor de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile
naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (1266/18 aprilie 2011).
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 511/19 iulie 2011 şi
postat pe website-ul ARBDD: www.ddbra.ro; www.rezervatia-deltadunarii.ro ;
www.biosfera-deltadunarii.ro ; www.romania-deltadunarii.ro / Acasă > Activităţi >
ARBDD O ot t t i pă t ă t diţiil ! ®
Pescuit > Legislaţie specifică.
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
În conformitate cu Ordinul emis de Ministerul Agriculturii
şi Dezvolt
ării Rurale nr. 15 din 20
ianuarie 2011 art. 9(2), în Rezerva
ţia Biosferei Delta Dun
ării, practicarea pescuitului
recreativ/s
portiv se face
p
e
baza
permiselo
r de
pescuit recreativ/s
portiv emise
şi eliberate de
Administra
ţia Rezerva
ţiei Biosferei Delta Dun
ării, cu respectarea reglement
ărilor în vigoare.
Contravaloarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv poate fi achitat
ă astfel:
• cu numerar la: casieria Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dun
ării (ARBDD), de Luni -
J i o : 08.00 - 16.30; Vi i ner : 08.00
– 14.00
şi la C tl en re
e
d
e I f n
formare din peri tl me ru
Rezervaţi i e
Biosferei Delta Dun
ării,
• prin virament bancar, în contul institu
ţiei noastre nr. RO85TREZ6415032XXX000263,
deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal:
3722040, specificân
d la explica
ţii: permis de pescui
t sportiv/recreati
v.
numerar sau cu card bancar la automatele de permise instalate la sediul ARBDD, la instalate
la sediul ARBDD, în Miniportul Turistic din localitatea Jurilovca
şi în localitatea Corbu, jud.
Constanţa, la intrarea în localitatea Corbu dinspre N
ăvodari, la circa 500 de metri pe
şoseaua care
duce înspre plaj
ă, la pensiunea „Papa’n drum”, (program nonstop),
sau prin aplicaţia de plăţi
online de pagina de internet a instituţiei http://www.ddbra.ro.
• online, prin aplica
ţia de plăţi online de pe pagina de internet a institu
ţiei,
http://www.ddbra.ro ARBDD . . .D.D.- O t cro
eşt t e na ura şi păstrează t di ra ţiil ! e
®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Obligaţiile deţinătorilor de permise de pescuit recreativ/sportiv:
•să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv;
•să respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale
regulamentelor regulamentelor ariilor ariilor naturale naturale protejate protejate/setului setului de măsuri minime de conservare conservare
până la aprobarea planurilor de management şi a regulamentelor ariilor naturale
protejate;
•să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate de organele de control
abilitate;
•pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", să deţină permis de acces
eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
•să păstreze curăţenia în zona de pescuit pescuit, iar depozitarea depozitarea şi deversarea deversarea de deşeuri de
orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sunt strict interzise.
ARBDD . . .D.D.- O t cro eşt t e na ura şi păstrează t di ra ţiil ! e ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării
conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit
sportiv, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 23 din 5 martie 2008 privind
pescuitul pescuitul şi acvacultura acvacultura stabile stabileşte condiţiile pentru practicarea practicarea pescuitului pescuitului
recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, astfel:
a) pe cursul şi braţele Dunării şi în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4
lansete cu câte două cârlige fiecare;
b) pe Dunăre şi în Delta Dunării un pescar sportiv poate reţine din captură
maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui
depăşeşte 5 kg.
ARBDD . . .D.D.- O t cro eşt t e na ura şi păstrează t di ra ţiil ! e ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Conform prevederilor Ordinului nr. 342 din 28 mai 2008 privind dimensiunile
minime individuale ale resurselo
r acvatice vii din domeniul
public al statului,
p
e
specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, publicat în Monitorul oficial nr.410
din 2 iunie 2008
şi postat pe website-ul ARBDD: www.ddbra.ro ; www.rezervatiadeltadunarii
deltadunarii.ro ; www.biosfera biosfera
-deltadunarii deltadunarii.ro ; www.romania romania
-deltadunarii deltadunarii.ro
/
Acas
ă > Activităţi > Pescuit > Legisla
ţie specific
ă:
• lungimea pe
ştelui stabilit
ă pentru pescuit este determinat
ă prin m
ăsurarea distan
ţei
de la vârful botului pân
ă la baza înot
ătoarei caudale.
• puietul
şi exemplarele de
p
e
şti capturate sub dimensiunile minime
prev
ăzute sau
exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în ap
ă, în
stare vie.
• s
e interzice interzice pescuitul pescuitul sturionilor sturionilor, exemplarele xemplarele capturate capturate accidental accidental din aceast
ă
specie fiind deversate în mod obligatoriu în ap
ă, indiferent de starea acestora.
ARBDD . . .D.D.- O t cro
eşt t e na ura şi păstrează t di ra ţiil ! e
®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Zone de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei Delta Dun
ării
Partea imagine cu ID de relație rId2 nu s-a găsit în fișier.
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dun
ării",
modificată şi completat
ă prin Legea nr. 136 din 5 iulie 2011, publicat
ă în Monitorul oficial nr. 533 din 28
iulie 2011
şi postat
ă pe website-ul ARBDD: ww
w.ddbra.ro; ww
w.rezervatia-deltadunarii.ro;
www.biosfera-deltadunarii.ro ; www.romania-deltadunarii.ro / Acas
ă > Activităţi > Pescuit > Legislaţie
specific
ă:
1.Constituie contravenţii urm
ătoarele fapte:
• pescuitul pescuitul sportiv sportiv/recreativ recreativ

r
ă acte de reglementare reglementare emise de ARBDD sau cu înc
ălcarea
prevederilor acestora;
• pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiţie;
• refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expres
ă a personalului Administraţiei
Rezerva Rezervaţiei, şi de
a prezenta prezenta documentele documentele solicitate solicitate;
• neasigurarea salubriz
ării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;
• accesul persoanelor fizice
şi juridice pe teritoriul rezervaţiei fă
r
ă acte de reglementare emise de
ARBDD sau nerespectarea prevederilor acestora;
• pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare."
2. Constatarea
şi sancţionarea contravenţiilor se realizeaz
ă de c
ătre personalul împuternicit din cadrul
Administraţiei Rezervaţiei, al G
ărzii Naţionale de Mediu
şi de c
ătre ofiţerii
şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române
şi al Poliţiei de Frontier
ă.
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Legislaţie specifică (www.ddbra.ro; www.rezervatia-deltadunarii.ro;
www.biosfera biosfera-deltadunarii deltadunarii.ro; www.romania romania-deltadunarii deltadunarii.ro/Acasă > Activit Activităţi
> Pescuit > Legislaţie specifică):
•Ordinul nr. 159/1266 / 2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile
naturale protejate
•Ordinul nr. 342 / 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor
acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din
mediul acvatic
• Ordonanţa de urgenţă nr. 23 / 2008 privind pescuitul şi acvacultura,
• Hotărâ ii r G li uvernului nr. 1016/2008 priid v n cuantumul taxelor de licenţiere şi
autorizare în pescuit şi acvacultură
•Ordinul nr. 154/204/ febr. 2016 privind prohibiţia pescuitului în anul 2016
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevede c
ă de
ţin
ătorii de
permise de pescuit recreativ/sportiv au urm
ătoarele obliga
ţii :
• s
ă respecte legisla
ţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul
Rezerva
ţiei Biosferei “Delta Dun
ării”,
• s
ă
d
e
ţin
ă
permis
de acces elib t era
t
d
e Ad i i t Ad
minis
tra
ţia
Rezerva
ţi i e Bi f i os
ferei “D lt e
a
Dun
ării”
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă vizitatorii că în perimetrul
Rezervaţiei este interzisă instalarea corturilor, cu excepţia locurilor de campare
autorizate, amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare. Măsura este
adoptată atât în scopul prevenirii accidentelor, îmbolnăvirilor şi altor riscuri ce pot
surveni în cazul campării în zone lipsite de facilităţi igienico-sanitare, cât şi pentru
prevenirea efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor naturale, generate de
comportamentul comportamentul turiştilor ce campeaz campează în astfel de locuri.
Adresăm vizitatorilor Rezervaţiei rugămintea ca, pentru siguranţa lor sanitară, să
folosească numai spaţiile de cazare autorizate existente în localităţile din Delta Dunării şi
din zonele învecinate.
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Locaţii autorizate autorizate pe teritoriul teritoriul Rezerva Rezervaţiei Biosferei Biosferei Delta Dunării unde este posibil posibilă atât
cazarea la căsuţe, vile şi bungalouri, cât şi camparea:
• Camping “DELFINUL” (3***) Sf. Gheorghe (căsuţe, vile), Tel: 0240. 546896,
Fax: 0240.546896, e-mail: info@ gg deltasfantugheorghe.ro, www.deltasfantug g heor he.ro
• Camping „CAMPOEUROCLUB PARTIZANI” (3***)– com. Partizani, tel. +40/722307085,
0723.393960, www.campoeuroclub.ro, e-mail: contact@campoeuroclub.ro.
• Camping şi parc pentru rulote Mihaela loc. Crişan, str. Principală, nr. 50, tel. +40/745210324
Locaţii autorizate care oferă cazare doar la vile, căsuţe, cabane:
• Sat de vacanţă LA EDEN (3***) - Gura Portiţei– (căsuţe, vile), 0240/561429; 0723/527510;
0740/084084; Fax:0740/084084, www.guraportitei.ro, e-mail: rezervari@guraportitei.ro .
• B l unga ow C b or u G lf o , loc C b or u, j du . C t ons anţa, t l e . 0723 250 1380
• Complexul Turistic Tatanir - Locaţia: Chilia, Telefon: 0788.383.779
A.R.B.D.D.- Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Welcome to the Danube Delta Biosphere Reserve!
"We must be aware that in every day of work
or vacation we have the opportunity to
reduce the ne
gative environmental
impact generated by our activities.
We can give an example to be followed by
ado
p g tin
g an eco-res
ponsible
behavio
r durin
g
our holidays and in everyday life.
Eco-responsibility represents the commitment
we take at individual an
d
g p rou level, to
reduce the negative environmental impact. "
(Eco-Tourist Guide)
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
According to Order no. 610/2009 on the approval of tariffs for works and services
provided by DDBRA at the request of individual and legal entities, the entrance
permit for tourists in the Reserve is:
5 lei / person / day;
15 lei / person / week;
30 lei / person / year.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
The entrance fee for tourists, according to ORDER no. 610 of May 19, 2009 on the
approval of tariffs for works and services provided by “Danube Delta” Biosphere
Reserve Reserve Authority Authority at the request request of individual individual and legal entities entities issued by the Minister Minister
of Environment and Forests, can be paid at:
- the Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA) headquarters,
M d on
day - Th d urs
day: 08.00
- 16.30; F idr ay: 08.00
-
1
4.00.
- DDBRA’s Information Centers.
- ATMs. locate
d at DDBRA head
quarters in the Jurilovca tourism mini
port, an
d in
Corbu village 500 meters away from the road that leads to the beach, (non-stop
program).
- via online payment application on the website http://www.ddbra.ro.
During the visit in DDBR perimeter tourists must present the entrance permit and proof
of payment to controlling bodies.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
According to Order 610/2009 on the approval of tariffs for work and services
provide
d
by DDBRA at the request o
f individual an
d legal entities, the
Entrance permit for tourists in the Reserve is:
• 5 lei / pers / day;
• 15 lei / pers/ week 15 lei
/ pers/ week
• 30 lei / pers / year
Entrance permit for vehicles:
• 10 l i / hi l / d 10 lei / vehi
cle
/
day;
• 100 lei / vehicle / year;
Entrance
permit for motorboats:
• 100 lei / boat / year
• 20 lei / boat / stay.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
In accordance with the Order issued by the Ministry of Agriculture and Rural
Dl t eve opmen
t no. 15
o
f 20
January 2011 ar
t. 9
(
2
), in th
e D b anu
e D lt e
a Bi h osp
here
Reserve, recreational / sport fishing is allowed based on recreational / sport fishing
permits issued by the Danube Delta Biosphere Reserve, in compliance with the
re
gulations in force.
Regarding recreational/sport fishing activity, the Danube Delta Biosphere Reserve
Authority announces the issuance of Order on approval of conditions for recreational
/sport fishing fishing, the regulations regulations regarding regarding recreational recreational /sport fishing fishing and models of
permits for recreational/sport fishing in protected natural areas, issued jointly by the
Ministry of Agriculture and Rural Development (159/24 June 2011) and the Ministry of
Environment and Forests (1266-1218 April 2011) and published in the Official
Gazette of Romania, Part I, no. 511/19 July 2011.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Recreational/sport fishing areas in the Danube Delta Biosphere Reserve
Partea imagine cu ID de relație rId2 nu s-a găsit în fișier.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
On DDBR territory, recreational / sport fishing in natural fish habitats is allowed
only based on recreational / sport fishing permits issued by DDBRA. Please note
that recreational recreational / sport fishing fishing permits permits must be accompanied accompanied by the access permit
on DDBR territory.
Recreational / sport fishing is allowed based on the entrance permit on DDBR
territory until the approval of the new rules regarding conditions for recreational /
sport fishing activities and the new permit model for recreational / sport fishing.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Access for ships and boats in the Danube Delta Biosphere Reserve is permitted in compliance with
Government Decision 538/2015 approving the Rules on access and movement of ships and boats
along the channels and inland lakes within the perimeter of DDBR, issued by the Ministry of
Environment, Waters and Forests, based on the entrance permit for ships and boats.
The issuance of permits is conditioned by payment of: 100 lei / boat / year, or 20 lei / boat / stay.
Payment of entrance fee can be made at Danube Delta Biosphere Reserve Authority headquarters,
Monday - Thursday: 08.00 - 16.30; Friday: 08.00 - 14.00, at ATMs. located at DDBRA
headquarters in the Jurilovca tourism miniport, and in Corbu village, 500 meters away from the road
that leads to the beach, (non-stop program), or via online payment application on the website
http://www.ddbra.ro .
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Access for vehicles in the Danube Delta Biosphere Reserve is allowed based on
entrance permits for vehicles, conditioned by payment of: 100 lei/vehicle/year; or
10 lei/vehicle/day.
Payment can be made at Danube Delta Biosphere Reserve Authority headquarters,
Monday - Thursday: 08.00 - 16.30; Friday: 08.00 - 14.00, at ATMs. located at
DDBRA headquarters in the Jurilovca tourism miniport, and in Corbu village 500
meters away from the road that l d ea s to the b h eac , (non-stop program), or via
online payment application on the website http://www.ddbra.ro .
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Danube Delta Biosphere Reserve Authority informs visitors that within DDBR’s
perimeter camping is prohibited, except in authorized camping sites,
properly equipped according to sanitary requirements. The measure is
adopted to
prevent accidents, illnesses an
d othe
r risks that can occu
r while
camping in areas without sanitary facilities and to prevent adverse effects on
species and natural habitats, generated by behavior of tourists camping in such
areas.
Visitors of the Reserve are asked, for their own sanitary safety, to use only
authorized accommodation spaces available in localities within the Danube
Delta and the surrounding surrounding areas.
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Authorized locations on Danube Delta Biosphere Reserve territory where accommodation is
possible in cottages, villas and bungalows or in camping sites:
• Camping “DELFINUL” (3***) Sf. Gheorghe (cottages, villas), Tel: 0240. 546896, Fax:
0240.546896, E-mail: info@deltasfantugheorghe.ro www.deltasfantugheorghe.ro
• Camping „Campoeuroclub Partizani” (3***)– com. Partizani, tel +40/722307085,
0723 393960 0723.393960, www.campoe lb uroc
u
b.ro
E-mail: cont t@ e l b tact@campo
euroclu
b.ro
• Camping and caravan park Mihaela, loc. Cri
şan, str. Principala, nr. 50, tel. +40/745210324
Aut o ized h
o
rized locatio locatio s offe i g acco odatio o ly i villas, cottages, cabi s: n
s offe
rin
g accommodation
o
nly in villas, cottages, cabins:
• Vacation village LA EDEN (3***) - Gura Portiţei – (cottages, villas), 0240/561429;
0723/527510; 0740/084084; Fax: 0740/084084, www.guraportitei.ro , e-mail:
rezervari@guraportitei.ro ,
• Bungalow Corbu Golf, loc Corbu, county Constanţa, tel. 0723 250 1380
• Tatanir Tourism Complex
- Location: Chilia, Tel: 0788.383.779
DANUBE DELTA – LIFE WITH RESPECT FOR NATURE! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Autorulota Ford
Chausson sau rulota Dethlefs
Lupu Ciprian & Irina
Tel. 0722.227.048 e-mail: lupucipriann@yahoo.com

Raspunde