Astăzi este 06 Iul 2022, 18:21

legea picnicului...

Moderator: Moderatori

Reguli forum
Asigurati-va ca ati citit si insusit Regulamentul acestui forum.
Rugam ca fiecare utilizator al acestui forum sa faca o scurta prezentare aici:
viewtopic.php?f=97&t=3454
Prezentarea este o cerinta a Regulamentului, dar si un gest de curtoazie din partea Dumneavoastra.
Cateva cuvinte despre Dumneavoastra , precum si despre rulota si autoturism sunt binevenite.
Pentru intrebari sau lamuriri despre activitati, probleme tehnice, etc. va stau la dispozitie forumurile cu sectiuni dedicate.
Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine stergerea userului din baza de date a forumului.
Va uram bun venit in randul rulotistilor !
Raspunde
Avatar utilizator
Sandu Toma
Membru forum
Mesaje: 2711
Membru din: 29 Mai 2007, 08:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: legea picnicului...

Mesaj de Sandu Toma » 26 Apr 2012, 15:03

LEGE nr. 54 din 19 martie 2012
privind desfãşurarea activitãţilor de picnic
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÃŽN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 27 martie 2012

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
Prezenta lege reglementeazã activitãţile de picnic, desfãşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unitãţilor administrativ-teritoriale.
ART. 2
Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stãrii de sãnãtate a populaţiei, generat de practicarea inadecvatã a activitãţilor de picnic.
ART. 3
În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
a) activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluenţã publicã, desfãşuratã în zone de afluenţã publicã consacrate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unitãţilor administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane şi care presupune consumul de bãuturi şi/sau alimente, precum şi, dupã caz, aprinderea ori nu a focului;
b) zone de afluenţã publicã consacrate - zone în care publicul obişnuieşte sã petreacã ocazional timpul liber, zone special amenajate pentru activitãţile de picnic şi zone indicate pentru activitãţile de picnic organizate în acest scop de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale;
c) zone special amenajate pentru activitãţile de picnic - zonele aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unitãţilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilitãţi şi facilitãţi pentru desfãşurarea activitãţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisã;
d) zone indicate pentru activitãţile de picnic - zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localitãţilor, precum şi zonele limitrofe pãdurilor situate în intravilanul localitãţilor, în care sunt permise activitãţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului;
e) administrator al zonei special amenajate pentru activitãţile de picnic, respectiv al zonei indicate pentru activitãţile de picnic - persoana fizicã şi/sau juridicã care administreazã terenuri aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unitãţilor administrativ-teritoriale în temeiul unui titlu valabil.
ART. 4
(1) Desfãşurarea activitãţilor de picnic, cu excepţia celor desfãşurate în zonele prevãzute la art. 3 lit. c) şi d), este interzisã.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), desfãşurarea activitãţilor de picnic este permisã şi în alte zone decât cele prevãzute la art. 3 lit. c) şi d) doar în condiţiile organizãrii de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.
ART. 5
Administratorul zonelor special amenajate pentru activitãţile de picnic şi al zonelor indicate pentru activitãţile de picnic are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure amenajarea zonei în care se desfãşoarã activitãţile de picnic cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism, silviculturã şi protecţia mediului;
b) sã amenajeze zona în care se desfãşoarã activitatea de picnic prin intervenţii minime asupra mediului natural, fãrã efectuarea de defrişãri, modificãri ale malurilor sau albiilor apelor ori betonãri sau asfaltãri ale solului;
c) sã încadreze şi sã delimiteze în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, dupã caz, zonele special amenajate pentru activitãţile de picnic şi zonele indicate pentru activitãţile de picnic;
d) sã delimiteze zonele special amenajate pentru activitãţile de picnic şi zonele indicate pentru activitãţile de picnic prin marcarea corespunzãtoare în vederea desfãşurãrii activitãţii de picnic, indicând orarul de funcţionare;
e) sã amenajeze în zonele prevãzute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului;
f) sã asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitãţile de picnic şi a zonelor indicate pentru activitãţile de picnic cu containere destinate colectãrii selective a deşeurilor, inscripţionate corespunzãtor, precum şi cu toalete ecologice;
g) sã asigure marcarea corespunzãtoare a punctelor pentru colectarea selectivã a deşeurilor, precum şi afişarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivã, cu exemplificarea tipurilor de deşeuri;
h) sã nu permitã efectuarea de defrişãri sau modificãri ale cursurilor de apã pentru amenajarea zonei;
i) sã nu permitã ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, cu excepţia celor cu caracter temporar;
j) sã organizeze serviciul de verificare zilnicã a zonelor în care se desfãşoarã activitãţile de picnic, atât a celor prevãzute la art. 3 lit. c), cât şi a celor prevãzute la art. 3 lit. d), precum şi a zonelor aflate în imediata vecinãtate a acestora, pentru a se asigura cã niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnicã a zonelor în care se desfãşoarã activitãţile de picnic se realizeazã cu ajutorul poliţiei locale;
k) sã asigure serviciul de salubritate în vederea ridicãrii deşeurilor colectate selectiv;
l) sã delimiteze şi sã marcheze în mod corespunzãtor zona destinatã parcãrii autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activitãţile de picnic, dacã geografia acestora permite;
m) sã afişeze un plan cuprinzãtor cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi facilitãţile zonei în care se desfãşoarã activitãţile de picnic, regulile privind desfãşurarea activitãţilor de picnic, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul constatãrii nerespectãrii acestora şi numerele de telefon utile;
n) sã realizeze şi sã doteze corespunzãtor pichete de stingere a incendiilor.
ART. 6
(1) Autoritatea publicã localã sau centralã care administreazã zone de afluenţã publicã consacrate are obligaţia de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurãrii condiţiilor de funcţionare a acestora.
(2) Autoritatea publicã localã care administreazã zone de afluenţã publicã consacrate are obligaţia de a include clauze aferente salubrizãrii zonelor în care se desfãşoarã activitãţile de picnic în contractul cu operatorul local.
ART. 7
Persoanele fizice care desfãşoarã activitatea de picnic au urmãtoarele obligaţii:
a) sã nu distrugã, modifice ori sã degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajãri aflate în perimetrul zonelor prevãzute la art. 3 lit. c) şi d);
b) sã arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) sã depunã selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzãtor categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivã;
d) sã aprindã focul doar în locurile special amenajate şi sã îl supravegheze în permanenţã;
e) sã respecte orarul de desfãşurare a activitãţii de picnic corespunzãtor zonei respective;
f) sã lase locul în care au desfãşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) sã parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) sã foloseascã pentru satisfacerea necesitãţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) sã nu foloseascã produse de igienã personalã la o distanţã mai micã de 30 m faţã de cursurile de apã;
j) sã nu spele obiectele care au deservit activitãţii de picnic în apele din vecinãtatea zonei special amenajate pentru activitãţile de picnic sau a zonei indicate pentru activitãţile de picnic. Împrãştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activitãţii de picnic sau vãrsarea acesteia în apele din vecinãtatea zonei special amenajate pentru activitãţile de picnic ori a zonei indicate pentru activitãţile de picnic sunt interzise;
k) sã nu hrãneascã animalele sãlbatice;
l) sã nu îndepãrteze, sã nu rãneascã ori sã nu distrugã plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) sã nu posteze semne sau mesaje;
n) sã pãstreze liniştea şi sã nu deranjeze comunitãţile locale, viaţa sãlbaticã sau alţi vizitatori;
o) sã nu arunce ţigãri, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) sã respecte ordinea publicã şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) sã nu desfãşoare activitãţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitãţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activitãţile de picnic.
ART. 8
(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendã de la 10.000 lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendã de la 100 lei la 500 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendã de la 200 lei la 2.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amendã de la 100 lei la 500 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) şi p), cu amendã de la 300 lei la 3.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g)-j), cu amendã de la 100 lei la 200 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k)-n), cu amendã de la 200 lei la 400 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amendã de la 1.000 la 3.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre reprezentanţii Gãrzii Naţionale de Mediu, autoritãţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, precum şi de cãtre ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de cãtre agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1). Autoritãţile prevãzute la alin. (2) menţioneazã aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(4) Autoritãţile prevãzute la alin. (2) pot:
a) sã inspecteze zonele în care se desfãşoarã activitãţile de picnic;
b) sã verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfãşoarã activitãţile de picnic;
c) sã evacueze din zona în care se desfãşoarã activitãţile de picnic persoanele care încalcã una sau mai multe dintre obligaţiile prevãzute la art. 7.
ART. 9
Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevãzute la art. 8 se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
Dispoziţiile prezentei legi se completeazã în mod corespunzãtor cu dispoziţiile privind protecţia mediului, silvicultura, reciclarea deşeurilor şi turismul, cuprinse în alte acte normative în vigoare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREÅžEDINTELE CAMEREI DEPUTAÅ¢ILOR,
IOAN OLTEAN

PREÅžEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

BucureÅŸti, 19 martie 2012.
Nr. 54.
Orice problema are o rezolvare practica

Nelu Predonu

Re: legea picnicului...

Mesaj de Nelu Predonu » 26 Apr 2012, 23:09

Da, este foarte bine ca s-a postat continutul legii.
Multumim Sandu !

Avatar utilizator
Odenie Sergiu
Membru forum
Mesaje: 892
Membru din: 24 Aug 2009, 11:01
Localitate: Cluj-Napoca
Contact:

Re: legea picnicului...

Mesaj de Odenie Sergiu » 12 Sep 2012, 13:52

Fiind in concediu in iulie,la Baile 1Mai,in apropiere am vazut aceasta zona unde scria ca este amenajata ca zona de picnic!?Oare se poate face picnic acolo :?: .Anul asta se spunea ca nu se vor da sanctiuni.Dar la anul,vom sta in astfel de zone?
Atașamente
0164.JPG
0164.JPG (84.88 KiB) Vizualizat de 1769 ori
0170.JPG
0170.JPG (84.53 KiB) Vizualizat de 1769 ori
0171.jpg
0171.jpg (88.32 KiB) Vizualizat de 1769 ori
0180.jpg
0180.jpg (88.71 KiB) Vizualizat de 1769 ori
0183.jpg
0183.jpg (82.53 KiB) Vizualizat de 1769 ori
0187.jpg
0187.jpg (84.27 KiB) Vizualizat de 1769 ori
Volkswagen Golf+Dethleffs Nomad RD3/in general...OFF CAMPING

Ești considerat geniu nu numai prin ceea ce ai scris, ci și prin ceea ce ai evitat să scrii.
Gavriil Stiharul

Raspunde