Astăzi este 09 Feb 2023, 11:56

Legea picnicului

Moderator: Moderatori

Reguli forum
Asigurati-va ca ati citit si insusit Regulamentul acestui forum.
Rugam ca fiecare utilizator al acestui forum sa faca o scurta prezentare aici:
viewtopic.php?f=97&t=3454
Prezentarea este o cerinta a Regulamentului, dar si un gest de curtoazie din partea Dumneavoastra.
Cateva cuvinte despre Dumneavoastra , precum si despre rulota si autoturism sunt binevenite.
Pentru intrebari sau lamuriri despre activitati, probleme tehnice, etc. va stau la dispozitie forumurile cu sectiuni dedicate.
Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine stergerea userului din baza de date a forumului.
Va uram bun venit in randul rulotistilor !
Avatar utilizator
Ionita Bogdan
Membru forum
Mesaje: 420
Membru din: 27 Apr 2006, 23:12
Localitate: Bucuresti
Contact:

Legea picnicului

Mesaj de Ionita Bogdan » 04 Ian 2010, 19:54

Cam asta este ceea ce ne asteapta incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Adio OFF CAMPING :(Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I : Dispoziţii generale

Art. 1 – Obiectul prezentei legi

Prezenta lege reglementează activităţile de picnic desfăşurate pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor adiministrativ teritoriale.

Art. 2 – Scopul

Scopul prezentei legi este de prevenire, reducere şi eliminare a impactului negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, ,generat de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic.

Art. 3 – Definiţii

În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) Activitatea de picnic - orice activitate de recreere desfăşurată pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ teritoriale, de una sau mai multe persoane, care implica consumul de bauturi şi/sau alimente,şi aprinderea sau nu a focului;

b) Zone special amenajate - zonele din domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ teritoriale dotate cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic, în care aprinderea focului este permisă;

c) Zone indicate - zonele din parcurile şi pădurile aflate în intravilanul oraşelor, indicate în planul de zonare al parcului, în care activităţile de picnic sunt permise cu excepţia aprinderii focului.


Capitolul II

Art. 4 – Reglementări

(1) Desfăşurarea activităţilor de picinic este interzisă pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ teritoriale,cu excepţia zonelor menţionate la art. 3, lit b), c);


(2) Desfăşurarea activităţilor de picnic este permisă în zone neamenajate sau neindicate /alte zone decât cele menţionate la art. 3, lit b), c) doar în condiţiile organizării de evenimente ocazionale autorizate potrivit legii.


Art. 5 - Obligaţiile administratorului zonei în care se desfăşoară activitatea de picnic

Administratorul zonelor special amenajate şi zonelelor indicate pentru desfăşurarea activităţii de picnic au următoarele obligatii:
a) Realizează amenajarea zonei cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură, protecţia mediului;
b) Amenjează zona de picinic asigurând o intervenție minimă asupra naturii
c) Solicită delimitarea şi încadrarea în planurile urbanistice sau de amenajarea teritoriului, zonele special destinate activităţii de picnic, după caz;
d) Delimitează zonele special amenajate şi zonele indicate prin marcarea corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii de picnic. Indică orarul de funcţionare;
e) Dotează corespunzător zonele special amenajate cu locuri speciale pentru aprinderea focului, containere destinate colectării selective, inscripţionate corespunzător, toalete ecologice. Punctele pentru colectarea selectivă a deşeurilor trebuie marcate corespunzător şi trebuie să aibă afişate regulile privind colectarea selectivă cu exemplificarea tipurilor de deşeuri;
f) Nu permite defrişări sau modficiarea cursurilor de apă pentru amenajarea zonei
g) Nu permite ridicarea construcţii cu exceptia celor cu caracter temporar
h) Organizează serviciul de verificare zilnică a zonelor de picnic, atât amenajate special cât şi indicate, precum şi a zonelor aflate în vecinătatea acestora pentru a se asigura că nu se aduce nici un fel de prejudiciu mediului. Verificarea se realizează cu ajutorul poliţiei comunitare;
i) Asigură serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor colectate selectiv;
j) Indică, delimitează şi marchează corespunzător zona destinată parcării în cazul zonelor special amenajate pentru picnic, dacă geografia acestora permite;
k) Afişează un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate de aranjament, organizare şi facilităţi, precum şi explicaţiile necesare.
l) Afişează regulile privind desfăşurarea activităţii de picnic, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora;
.
m) Realizează puncte de informare .care trebuie să cuprindă .panouri cu harta, reguli , numere de telefon utile
n) Realizează şi dotează corespunzător pichete de stingere a incendiilor.Art. 6. - Obligaţiile persoanelor fizice

Persoanle fizice care desfăşoară activitatea de picnic au următoarele obligaţii:


a) Să nu distrugă sau să degradeze panourile informative şi indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări;
b) Să arunce deseurile doar în locurile special amenajate ,
c) Să depună selectiv deseurile de ambalaje, în containerele inscripţionate corespunzător
d) Să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să-l supraveheze în permanenţă
Să respecte orarul de funcţionare al zonei de picnic; -
e) Să lase locul în care au desfăşurat picnicul aşa cum l-au găsit
f) Să parcheze doar în zonele destinate parcării.....sau...... ce se intampla în zonele în care geografia nu permite..corelat cu art. 5 lit.j)_?
g) Să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate.
h)Să nu folosească produse de igenă personală la mai putin de 30 m distanţă de cursurile de apă;-
i) Să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic la mai puţin de 30 m de cursurile de apă. Apa uzată trebuie colectată şi împraştiată pe sol;
j) Să nu verse apa uzată în lacuri, părăuri sau râuri;-
k) Să nu hrănească animalele sălbatice.
l) Să nu îndepărteze sau rănească sau distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit.
m) Să nu posteze semne sau mesaje;

n) Să păstreze liniştea fără să deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori
o) Să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate
r) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri

CAPITOLUL III

ART. 7 – Control şi sancţiuni

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 cu amendă de la 10. 000 lei la 50.000..........
b) nerespectarea prevederilor art.6 lit.b) cu amendă de la 200 lei la 2.000 potrivit art. 51 alin. (1) A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2001, cu modificările şi completările ulterioare
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, potrivit art. 26 alin. (1) lit.a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,, cu modificările şi completările ulterioare, ...........
d) nerespectarea prevederilor art.6 lit. d) ,f) , o) cu amendă de la 300 lei la 3000 lei
e) nerespectarea prevederilor art.6 lit. g) – j) cu amendă de la 100 lei la 200 lei
f) nerespectarea prevederilor art.6 lit.k) - n) cu amendă de la 200 lei la 400 lei2) Constatatea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu, ai autorităţilor publice locale şi sau din personal împuternicit din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. ?

3) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin.(2) au de asemenea, obligaţia dreptul de a:

a) inspecta zonele de picnic;
b) verifica datele cu caracter personal al persoanelor aflate la picnic;
c) evacua din zona de picnic pe cei ce provoacă probleme;

4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.(1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitatea în procesul-verbal de constatare şi sanţionare a contravenţiei.

5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale

Prezenta lege intră în vigoare în termen de ........zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
0722.296.538
bogdanionita_jean@yahoo.com
VW Caravelle + Tabbert Baronesse 620

Petrescu Eugen
Membru forum
Mesaje: 559
Membru din: 16 Mar 2007, 22:36
Localitate: Isaccea, jud. Tulcea

Re: Legea picnicului

Mesaj de Petrescu Eugen » 04 Ian 2010, 20:12

Va dura ceva timp până îşi vor îndeplini administratorii zonelor obligaţiile de organizare, dar sigur vor începe cu amenzi înainte de îndeplinirea obligaţiilor lor şi asta va genera destule contestaţii.
Cert este că ne va îngrădi mult activitatea off.
opel astra 2,0 dti + fendt joker (xaver) 496A
Membru asociat
tel. 0745501522
"Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte" - Confucius

Avatar utilizator
Ionita Bogdan
Membru forum
Mesaje: 420
Membru din: 27 Apr 2006, 23:12
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Ionita Bogdan » 04 Ian 2010, 21:25

Normal ar fi sa se faca mai intai aceste zone special amenajate si mai apoi sa se puna in aplicare legea. La noi va fi exact invers. Intai amenzi apoi....nimic. Din discutia avuta cu domnul Curelea am inteles ca primariile au doua variante. 1. Sa interzica camparea si picnicul. 2. Sa faca spatii special amenajate pentru executarea acestor activitati. Care varianta credeti ca o vor aplica :?:
0722.296.538
bogdanionita_jean@yahoo.com
VW Caravelle + Tabbert Baronesse 620

Avatar utilizator
Catalin Popescu
Membru forum
Mesaje: 323
Membru din: 22 Ian 2009, 10:36
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Catalin Popescu » 04 Ian 2010, 21:30

Logic,cea din care vin bani la bugetul local ...ura !!!!
PS:special amenajate...adica arunca 3 tomberoane si eventual 2 toalete si...gata
Hilux Vigo + Knaus 500

Avatar utilizator
Odenie Sergiu
Membru forum
Mesaje: 892
Membru din: 24 Aug 2009, 11:01
Localitate: Cluj-Napoca
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Odenie Sergiu » 04 Ian 2010, 21:31

Nu vreau sa fiu carcotas,dar,cred ca legea in sine este putin interpretativa,ca si orice lege de altfel.Parerea mea,"care este :) "
Citez:"a) Activitatea de picnic - orice activitate de recreere desfăşurată pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ teritoriale, de una sau mai multe persoane,care implica consumul de bauturi şi/sau alimente,şi aprinderea sau nu a focului; "
Deci daca stationezi cu rulota pe domeniul public,nu faci foc,nu mananci si nu bei pe spatiul public(inauntru e ca si cum ai fi de ex.in masina si nu are nimeni treaba ce faci in masina ta;asta nu afecteaza mediul)practic nu se incadreaza la notiunea de picnic.
Pe urma,aceasta prevedere,este la art.4.Nu am vazut sanctiuni prevazute pt.nerespectarea art.4,decat art.5 si 6 :!: ...si am citit amanuntit.Eu unul oricum am sa merg cu rulota si daca voi fi luat la intrebari,am sa motivez ca dorm si nu incalc nici o prevedere cu asta.E adevarat ca ne ingradeste oricum,dar decat nimic,mai renuntam la un foc,mancam in rulota si...asta e.
Volkswagen Golf+Dethleffs Nomad RD3/in general...OFF CAMPING

Ești considerat geniu nu numai prin ceea ce ai scris, ci și prin ceea ce ai evitat să scrii.
Gavriil Stiharul

Nelu Predonu

Re: Legea picnicului

Mesaj de Nelu Predonu » 04 Ian 2010, 21:41

O mare prostie!
Romania nu este pregatita pentru interzicerea camparilor off. In Austria, o tara aproape pe jumatatea Romaniei sunt peste 500 de campinguri.
Anterior unei astfel de masuri, guvernantii ar fi trebuit sa incurajeze prin masuri stimulative (vezi cazul zonelor defavorizate) canstructia de campinguri si numai dupa 5-10 ani se poate pune problema unei astfel de interdictii (campare off).
Oricat de mult am dori sa ne adaptam legislatia la legislatia europeana, nu putem sari niste etape intermediare care pot dura ani de zile.
Se vede aparitia containerelor de colectare selectiva a gunoiului care au aparut si la noi, se selecteaza in containere, pentru ca apoi sa vina o masina de gunoi care le descarca in aceeasi cuva amestecandu-le.

Iata, un moment in care Asociatia CLUBRV ar trebui, sau mai bine zis este obligata sa ia atitudine fata de noul proiect de act normativ.
Multi membri (neasociati) care posteaza pe forum spun "Ce face asociatia? Pentru ce sa platesc cotizatie?"
Acum, este un moment in care conducerea membrilor asociati sa faca ceva, ceva ce-i va justifica cu adevarat existenta.

Avatar utilizator
Ionita Bogdan
Membru forum
Mesaje: 420
Membru din: 27 Apr 2006, 23:12
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Ionita Bogdan » 04 Ian 2010, 22:05

Odenie Sergiu scrie:Nu vreau sa fiu carcotas,dar,cred ca legea in sine este putin interpretativa,ca si orice lege de altfel.Parerea mea,"care este :) "
Citez:"a) Activitatea de picnic - orice activitate de recreere desfăşurată pe domeniul public sau privat al statului şi/sau unităţilor administrativ teritoriale, de una sau mai multe persoane,care implica consumul de bauturi şi/sau alimente,şi aprinderea sau nu a focului; "
Deci daca stationezi cu rulota pe domeniul public,nu faci foc,nu mananci si nu bei pe spatiul public(inauntru e ca si cum ai fi de ex.in masina si nu are nimeni treaba ce faci in masina ta;asta nu afecteaza mediul)practic nu se incadreaza la notiunea de picnic.
Pe urma,aceasta prevedere,este la art.4.Nu am vazut sanctiuni prevazute pt.nerespectarea art.4,decat art.5 si 6 :!: ...si am citit amanuntit.Eu unul oricum am sa merg cu rulota si daca voi fi luat la intrebari,am sa motivez ca dorm si nu incalc nici o prevedere cu asta.E adevarat ca ne ingradeste oricum,dar decat nimic,mai renuntam la un foc,mancam in rulota si...asta e.
Ca se obicei vad ca aveti un raspuns pt orice... :D ... Pe cine credeti ca pacaliti ? Stam cu rulota pe iarba , avem cortul pus , scaunele scoase , masa pusa , ...papucii la usa ... iar noi de fapt dormim... Stiti ca in urma cu 3 ani am primit amenda 10.000.000 milioane de la un BOU pentru ca nu aveam AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE....la rulota ? Stiti ca in vara aceea mi-am stricat concediul ca sa vin sa ma judec cu Politia Comunitara ? Stiti ca dupa ce mi-a spart rulota am scimbat locul de parcare cu unul pe trotuar si am primit somatie sa o mut in termen de cateva zile pentru ca am parcat pe iarba.... :D . In paralel cu somatia alt comunitar mi-a trimis si amenda corespunzatoare cu toate ca eu mutasem rulota .

Renuntand la OFFTopic acum.
Ideea este ce vom face ? Legea este intrata in vigoare de la 1 ian 2010 din cate am inteles.
0722.296.538
bogdanionita_jean@yahoo.com
VW Caravelle + Tabbert Baronesse 620

Avatar utilizator
Odenie Sergiu
Membru forum
Mesaje: 892
Membru din: 24 Aug 2009, 11:01
Localitate: Cluj-Napoca
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Odenie Sergiu » 04 Ian 2010, 22:15

Cu cortul m-am gandit,eu nu am doar veranda,si masa afara,da,o sa ma abtin sa o pun,am si inauntru.Cum spuneam,decat nimic... :? mai bine si asa.Pe trotuar sau spatiu verde in oras,si eu am fost somat,cat despre autorizatia de constructie pt.rulota,asta e tare de tot e buna la "viata bate filmul" la Pro Tv :D .Eu oricum o sa incerc sa-i pacalesc :lol: .Ramane si faptul ca art.4 nu se sanctioneaza in lege,eu n-am vazut :idea: .
Volkswagen Golf+Dethleffs Nomad RD3/in general...OFF CAMPING

Ești considerat geniu nu numai prin ceea ce ai scris, ci și prin ceea ce ai evitat să scrii.
Gavriil Stiharul

Avatar utilizator
Constantin Curelea
Membru fondator
Mesaje: 2174
Membru din: 10 Iun 2004, 15:47
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Constantin Curelea » 05 Ian 2010, 09:05

2) Desfăşurarea activităţilor de picnic este permisă în zone neamenajate sau neindicate /alte zone decât cele menţionate la art. 3, lit b), c) doar în condiţiile organizării de evenimente ocazionale autorizate potrivit legii.
Este singurul paragraf din lege conform căruia, eventual, asociaţia poate obţine de la primăriile locale, de la autorităţi, o a probare pentru off sau alte spaţii.
Aşa am avut aprobare pentru camparea off de la Vadu-Corbu în 2008, aşa am avut de la Administraţia taberelor pentru întălnirea de la Oglinzi.

Important este să identificăm locurile de interes şi, apoi să acţionăm în numele asociaţiei.

Cu condiţia ca şi membrii participanţi să dea dovadă de respectarea normelor elementare de conduită.Pentru că altfel nu se mai obţin aprobări.
Constantin Curelea
Bucuresti
Renault FLUENCE+Rulota Knaus Sudwind 420
0723 206 708
e-mail : cureleacostel@yahoo.com

ORICE CĂLĂTORIE ESTE O EXPERIENŢĂ DE VIAŢĂ !

parpaneata

Re: Legea picnicului

Mesaj de parpaneata » 05 Ian 2010, 10:34

O lege de rahat facuta de niste dobitoci votati,mai mult sau mai putin,de noi.
E publicata in M.O.?

Avatar utilizator
Odenie Sergiu
Membru forum
Mesaje: 892
Membru din: 24 Aug 2009, 11:01
Localitate: Cluj-Napoca
Contact:

Re: Legea picnicului

Mesaj de Odenie Sergiu » 05 Ian 2010, 10:51

Eu ce am gasit pe net despre asta,mai recent:
"Ministerul Mediului şi Asociaţia Green Revolution aveau proiectul legii picnicului aproape finalizat când miniştrii PSD şi-au depus demisiile, a declarat pentru NewsIn fostul ministru al Mediului, în contextul în care ministrul interimar afirma recent că legea picnicului nu este în derulare. Fostul şef al Ministerului Mediului, Nicolae Nemirschi, susţine chiar că la minister există proiectul de lege al picnicului, iar protocolul de colaborare între cele două instituţii a fost semnat în august."
N-am gasit nimic din care sa rezulte ca este in vigoare,deci publicata.
Volkswagen Golf+Dethleffs Nomad RD3/in general...OFF CAMPING

Ești considerat geniu nu numai prin ceea ce ai scris, ci și prin ceea ce ai evitat să scrii.
Gavriil Stiharul

Avatar utilizator
Marian m Serban
Membru asociat
Mesaje: 238
Membru din: 06 Mar 2009, 11:24
Localitate: Bucuresti str. sec.4

Re: Legea picnicului

Mesaj de Marian m Serban » 05 Ian 2010, 11:33

Buna ziua si la multi ani.
nu stiu daca aceasta lege este publicata,dar daca este in vigoare trebuie sa o resoectam si totodata sa ne adaptam la conditiile impuse.
legea se refera la tenurile aflate in propietatea statului si de aici se desprind cel putin doua abordari
1pt locatiile din propietatea statului trebuie procedat cum a sugerat domnul Curelea si poate asa si clubul va avea o alta putere si imagine.
2 in locatiile propietate privata legea nu are putere statul deja nu mai este propietar in multe locatii de interes turistic in acest sens se poate deschide o discutie
pt a identifica cat mai multe locatii unde se poate campa sunt rulotisti in toata tara.
onoare si respect
Marian Serban

Blocat